Vybrané referenční stavby 2013

 Název                                                                                 Investor                                      Datum realizace
 Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří  Povodí Odry, s.p.  11/2010  09/2013
 Strání - Intenzifikace ČOV  Obec Strání  08/2012  11/2013
 Odkanalizování města Bučovice, místní část Marefy  Město Bučovice   12/2011  12/2013
 SPZ Holešov - stavba 10  Zlínský kraj  06/2012  10/2013
 Rekultivace nepovolené skládky v CHKO B. Karpaty  Obec Boršice u Blatnice           01/2013  11/2013
 Rekultivace skládky S-00 Borkovany  Obec Borkovany  08/2012  07/2013
 LB hráz na Orlovské Stružce, Bohumín-Vrbice  Povodí Odry, s,p  08/2012  09/2013
 Jeřice, Nová Ves, obnova vodního toku  Povodí Labe, s.p.  09/2012  06/2013
 Sladský potok PŠ 2010  Lesy ČR  10/2012  09/2013
 Brtevský potok Křovice, oprava opevnění  Povodí Labe, s.p.  04/2012  09/2013
 Rekonstrukce obvodového pláště MŠ  Obec Kuchařovice  12/2012  12/2013
 Kino Bučovice - stavební úprav  Obec Bučovice    02/2013  10/2013
 Stříbrník km 0,000 - 3,200  Lesy ČR 12/2012 06/2013
 Rekultivace skládky TKO Kostelec u Holešova  Obec Kostelec U Hol.      10/2012 11/2013
 Rekonstrukce ZUŠ Bučovice  Stavos Brno 10/2012 12/2013
 Rekonstrukce obvod. pláště ZŠ a ZUŠ Zdounky  Obec Zdounky 05/2013 10/2013
 Skládka Kuchyňky - IV. etapa  DEPOZ 05/2013 08/2013
 VD Všemina  Lesy ČR 10/2013 12/2013