Vybrané referenční stavby 2014

 Název                                                                                 Investor                                      Datum realizace
 Strání - Intenzifikace ČOV  Obec Strání   08/2012 04/2014
 DPS Koryčany  Roos, s.r.o. 10/2013 06/2014
 VD Suchomasty  Povodí Vltavy 12/2012 05/2014
 Dostavba DPS Koryčany  Město Koryčany                 06/2013 06/2014
 Rekonstrukce výrobního objektu M5  Trasko a.s. 07/2013 05/2014
 Rekonstrukce budovy M - stavební část  Zevos a.s. 04/2013 04/2014
 Syrovínka, km 15,730-16,400, rekonstrukce  Lesy ČR 10/2013 06/2014
 VN Kletné - odbahnění zátopy nádrže  Povodí Odry 10/2013 01/2014
 Tůně Milovice - Josefov  Město Milovice 12/2013 05/2014
 Rekultivace skládky LUHA Bílé CHKO Karpaty  Obec Horní Lhota 02/2014 08/2014
 Podhradský rybník - sanace hráze I. etapa  Povodí Moravy 05/2014 05/2014
 Sanace sesuvu  Obec Rusava    04/2013 06/2014
 Koupaliště Holešov  Centroprojekt Zlín 03/2013 05/2014
 Oprava vodovodního řádu Hulín  VAK Kroměříž 06/2014 08/2014
 Regulace tlaku historického centra KM  VAK Kroměříž 06/2014 07/2014
 Rekultivace skládky v obci Bělá  TALPA-RPF 04/2014 06/2014
 Oprava kanaliazace Kotojedská KM  VAK Kroměříž 05/2014 07/2014
 Oprava kanalizace Hulín, Ed. Světlíka  VAK Kroměříž 07/2014 08/2014