Vybrané referenční stavby 2016

 Název                                                                                 Investor                                      Datum realizace 
 Vodní zdroj pro obec Březová  Obec Březová   2015 2017
 Rekonstrukce - zkapacitnění vodovodu Vigantice  VAK Vsetín a.s. 2016 2017
 ZTP Pod Sádkama Hluk 1. etapa  Město Hluk 2016 2017
 Vývojové centrum Chropyně - budova 27  Fatra a.s.                 2016 2017
 SCIO škola Olomouc - stavební úpravy  BPS - Prastav, s.r.o. 2016 2016
 Žerotínovo náměstí č.p.152 Olomouc - stav. úpravy  BPS - Prastav, s.r.o.                         2016       2017
 Oprava kanalizace Kroměříž, ul. Veleslavínova  VAK Kroměříž a.s. 2016 2016
 Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice  Město Polná 2016 2017
 RO Olšovec, k.ú. Mistřice, km 5,600  Obec Mistřice 2016 2017
 Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák  Obec Šakvice 2016 2017