Vybrané referenční stavby 2019

 Název                                                                                 Investor                                      Datum realizace 
 Rozšíření vodovodu v ulici Okluková  Město Hluk   2018 2019
 ČOV Holešov - III. etapa - oprava šnekové ČS  VAK Kroměříž  2018 2019
 Reten. nádrž SN2 a související obj. v k.ú. Mysločovice  SPÚ KPÚ Zlín  2018 2019
 Vodohospodářské opatření v k.ú. Vitonice u BpH  SPÚ KPÚ Zlín                 2018 2019
 Řimice - oprava jezu, sanace průsaků  Povodí Moravy, s.p. 2018 2019
 Rkce. skládky "TKO" Kalovská-Předklášteří  Obec Překlášteří 2018 2019
 Úprava mezihrází, č.p. 3494, km 12,800-16,090  Povodí Odry, s.p. 2018 2019
 Rozšíření skládky TKO Třebovice, výstavba XI  Eko Bi s.r.o. 2019        2019
 Zařízení pro systém nakládání s komunálním odpadem  Obec Mutěnice 2019 2019
 Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem  Hakov a.s.          2018 2019
 Kyjovka, Bohuslavice - oprava koryta  Povodí Moravy, s.p. 2019 2019
 Snížení energ. náročnosti pavilonu č.2 v PNKM  ATALIAN CZ s.r.o.   2019 2019
 Zateplení mateřské školky Sluníčko v Holešově  Město Holešov 2019 2019
 Stav. úpravy a půdní vestavba objektu  ZŠ č.p. 57  Slavkov pod Hostýnem                 2019 2019
 Oprava šnekového čerpadla Holýšov  VAK Domažlice 2019 2019
 Skládka S-003 Březinka II. - 6. kazeta  P-D Refractiries CZ a.s. 2019 2019
 Zabezpečovací práce na skládce Zachar  Město Kroměříž 2019 2019