Certifikáty

POLITIKA JAKOSTI, EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI
 

společnosti Rovina stavební a.s, která se zabývá prováděním vodohospodářských, pozemních, průmyslových a inženýrských staveb, vychází z integrovaného systému řízení jakosti v souladu s požadavky norem:

Základním cílem společnosti je:

  • spokojený zákazník, protože jedině ten může dát prostřednictvím tržeb smysl našemu podnikatelskému úsilí
  • ochrana životního prostředí s minimálním rizikem na jeho zatížení v rámci všech svých aktivit
  • dodržování a neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 

Splnění tohoto základního cíle je podmíněno dodržováním strategických zásad, které jsou postupně naplňovány prostřednictvím integrovaného systému řízení, jehož neustálé zlepšování je pro nás trvalým závazkem.

 

STRATEGICKÉ ZÁSADY SPOLEČNOSTI

 
 1.  Kvalita zhotovovaných zakázek a poskytovaných služeb má v naší společnosti nejvyšší prioritu a je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména firmy.
 2.  Udržíme a posílíme své postavení nejspolehlivější a nejkvalitnější stavební firmy naší velikosti na regionálním trhu.
 3.  Naše firma je tu pro zákazníka, nikoliv zákazník kvůli nám. Vše co děláme, musíme dělat v zájmu zákazníka a jeho potřeb.
 4.  Každý z vedoucích pracovníků vrcholového vedení zodpovídá ve své linii za plnění požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Vede své podřízení k neustálému zlepšování integrovaného systému řízení.
 5.  Výběr nových zaměstnanců provádíme podle kvalifikace ( odborné znalosti, praktické zkušenosti ) a vyšších schopností ( čestnost, smysl pro týmovou práci, tvůrčí aktivita, apod.).
 6.  Každého zaměstnance zapojíme tak, aby svým zájmem o kvalitní a účelnou práci přispíval k udržení dobrého jména firmy. Zamezení možnosti vzniku chyb a reklamací je cílem a smyslem úsilí všech našich pracovníků.
 7.  Zavazujeme se bez výhrad plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí. Budeme užívat takových technologií a stavebních postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
 8.  Účinnou prevencí omezíme zdroje znečišťování pocházející z naší výrobní činnosti. Průběžně odstraňujeme nebezpečí a snižujeme rizika v BOZP.
 9.  Průběžně spolupracujeme s dodavateli na zvyšování kvality společné práce. Dodavatelé materiálů a služeb pro naši produkci jsou hodnoceni nejen z komerčního hlediska, ale také podle toho, jak dovedou plnit naše požadavky a to nejen z hlediska jakosti a termínů, ale i z hlediska ochrany životního prostření a bezpečnosti zdraví při práci.
10.  Umožňujeme pracovníkům sploúčast a projednání otázek v oblasti BOZP.

 

 

Naše společnost je držitelem certifikátů:  ISO 9001,  ISO 14001, ISO 45001

a vlastní veškerá oprávnění potřebná k výkonu své činnosti.

ISO 45001 

ISO 45001:2018 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

ISO 14001 

ISO 14001: 2016 - ochrana životního prostředí

 

ISO 9001 

ISO 9001: 2016 - jakost